ΠΤΗΝΑ

008+ - Πλήρης Ζωοτροφή Ανάπτυξης & Πάχυνσης Νεοσσών 
             (Μορφή: Αλεύρι-Τραχανάς)

010+ - Πλήρης Ζωοτροφή Πουλάδων
             (Μορφή: Αλεύρι-Τραχανάς)

009+ - Πλήρης Ζωοτροφή Ωοτοκίας Ορνίθων
             (Μορφή: Αλεύρι-Τραχανάς-Πέλλετ 3mm)

048+ - Πλήρης Ζωοτροφή Ανάπτυξης & Πάχυνσης Νεοσσών Plus+
             (Μορφή: Αλεύρι-Τραχανάς)

031+ - Πλήρης Ζωοτροφή για Φασιανούς, Ορτύκια & Πέρδικες
             (Μορφή: Τραχανάς)

032+ - Πλήρης Ζωοτροφή για Πάπιες & Χήνες
             (Μορφή: Τραχανάς)

041+ - Πλήρης Ζωοτροφή για Γαλοπούλες
             (Μορφή: Τραχανάς)

160  - Πλήρης Ζωοτροφή για Περιστέρια
            (Μορφή: πέλλετ 3mm)