ΒΟΟΕΙΔΗ

011 - Σύνθετη Ζωοτροφή Ανάπτυξης Μόσχων 
           (Μορφή: Αλεύρι)

311 - Σύνθετη Ζωοτροφή Ανάπτυξης Μόσχων
           
(Μορφή: Πέλλετ)

001 -  Σύνθετη Ζωοτροφή Πάχυνσης Μόσχων 
           (Μορφή: Αλεύρι)

302 - Σύνθετη Ζωοτροφή Ανάπτυξης Μόσχων
           
(Μορφή: πέλλετ)

002 - Σύνθετη Γαλακτοπαραγωγής Αγελάδων
         
 (Μορφή: Αλεύρι)