ΠΤΗΝΑ

 

ΦΥΡΑΜΑΤΑ

κωδ. 008 - 018             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ

κωδ. 010 - 020             ΠΟΥΛΑΔΩΝ

κωδ. 009 - 019 - 029     ΩΟΤΟΚΙΑΣ

κωδ. 048 - 058             ΝΕΟΣΣΩΝ Plus+

κωδ. 031                     ΦΑΣΙΑΝΟΥΣ - ΠΕΡΔΙΚΕΣ - ΟΡΤΥΚΙΑ

κωδ. 032                      ΠΑΠΙΕΣ - ΧΗΝΕΣ

κωδ. 041                      ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ (έως 8 εβδομάδες)

κωδ. 042                      ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ (από 8 εβδομάδες έως σφαγή)

κωδ. 160                      ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ

κωδ. 025                      ΠΟΥΛΑΔΩΝ*

κωδ. 026                      ΩΟΤΟΚΙΑΣ*

κωδ. 027                      ΝΕΟΣΣΩΝ*

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ

κωδ. 118                      ΝΕΟΣΣΩΝ 50%

κωδ. 119                      ΩΟΤΟΚΙΑΣ 50%

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ

 

κωδ. 222                     ΠΤΗΝΩΝ 1%

κωδ. 223                     ΠΤΗΝΩΝ 1,5%

κωδ. 232                     ΠΤΗΝΩΝ 4%

 

 Αρχική